Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zakladanie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je najvhodnejší spôsob podnikania, v prípadoch ak podniká spoločne viacej partnerov, alebo ak podnikáte sami a chcete pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov pôsobiť profesionálne. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí založenie slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) pre Váš úspešný rozbeh v podnikaní.

 

AKCIA - Zakladanie s.r.o. - 314 EUR

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 300€ !!!

 

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre založenie spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

Zakladanie s.r.o. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

 

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení spoločnosti
 2. overíme jedinečnosti Vami vybraného obchodného mena
 3. podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme potrebné dokumenty pripravené partnerskou advokátskou kanceláriou pre založenie spoločnosti
 4. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spolzočnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
 5. zaplatíme súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
 6. zaregistrujeme spoločnosť k plateniu dani z príjmu na Daňovom úrade, v prípade záujmu aj k ďalším daniam

Vaše dodatočné výdavky budú:

 • Kolky na živnostenský úrad: 0,- € za každú voľnú živnosť; 11 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov: 0,5€ za jeden podpis na matrike, alebo u notára cca. 2,5€

Novinka:

 • od roku 2013 si spoločnosť možu založiť len osoby, ktorý nemajú dlhy voči Daňovému úradu
 • teda každý spoločník musí k zakladaniu s.r.o. doložiť "Súhlas správcu dane", ktorý vydá príslušný Daňový úrad
 • žiadosť o vydanie súhlasu vypracujeme my, v prípade potreby zabezpečíme aj jeho zaslanie

 

Potrebujete začať podnikať okamžite?

Využite našu jedinečnú ponuku a už za 24hodín sa stanete vlastníkom založenej spoločnosti z našej ponuky. Bližšie informácie nájdete v časti Ready made s.r.o.

 

Požiadavky pre Zakladanie s.r.o.

Základné imanie s.r.o. je najmenej 5 000 €. Základné imanie nie je po novom potrebné splatiť na bankový účet, postačí doložiť čestné vyhlásenie o splatení vkladu, ktoré Vám pripraváme v cene za zakladanie s.r.o.

Konateľom ako aj spoločníkom Slovenskej spoločnosti môže byť osoba s trvalým pobytom na Slovensku, cudzinec z krajiny EU, alebo OECD, alebo osoba z tretej krajiny pričom musí mať na území SR trvalý, alebo prechodný pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť spoločníkmi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak konatelia spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov nie je potrebné dokladať príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Každá spoločnosť musí mať vlastné Obchodné meno na to, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, ktoré nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom inej spoločnosti. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra.

Obchodný register okrem iných náležistostí skúma či novozakladaná spoločnosť má sídlo spoločnosti, toto je potrebné doložiť nájomnou zmluvou, podnájomou zmluvou, príp. Vyhlásenie vlastníka k sídlu.

Aby spoločnosť vznikla, je potrebné spísať spoločenskú zmluvu, ak má zakladajúca sa spoločnosť viac spoločníkov. Ak je zakladateľom jedna osoba, spoločenská zmluva sa nahrádza zakladateľskou listinou.

Pre každý predmet podnikania je potrebné požiadať o vydanie listiny, o ktorú žiadate úrad na odbore živnostenského podnikania. K žiadosti musí byť priložený kolok, ktorého cena je stanovená podľa zákona. Cena je rôzna ak žiadate o vydanie osvedčenia na volnú, remeselnú alebo viazanú živnosť.

 

Povinnosť používať dátové schránky od 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne úrady komunikujú s firmami pomocou elektronických dátových schránok.

Ak konateľ firmy nie je Slovenský občan, tak NEMÁ žiadnu možnosť ako pristupovať do elektronickej dátovej schránky, alebo ak z iného dôvodu nie ste schopný zabezpečiť si príjem dátových správ využite našu službu príjmu elektronických dátových správ.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí