Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zrušenie firmy

Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie?

Zabezpečíme Vám zrušenie Vašej firmy. Rôznymi spôsobmi. Ponúkame Vám niekoľko spôsobov ako zabezpečiť zrušenie Vašej firmy - likvidácia, zlúčenie, "ex offo" výmaz, alebo jej predaj inému záujemcovi so ziskom.

 

Predaj Vašej firmy

Ak máte spoločnosť, ktorú už nevyužívate je ju možné so ziskom predať inému podnikateľovi. Najväčší záujem je o spoločnosti s niekoľko ročnou históriou, ktoré su registrované ako platca DPH.

Najjednoduchším spôsobom akoukončiť podnikanie formou firmy je jej predaj inému záujemcovi so ziskom. Pokiaľ je Vaša spoločnosť registrovaná ako platca DPH, alebo má niekoľkoročnú históriu je ju možné predaj zo ziskom niekoľko tisíc EUR.

V prípade záujmu o predaj Vašej firmy nás kontaktujte.

 

Likvidácia firmy - od 199Eur

Zlikvidovať je možné len firmu bez dlhov. Vstup firmy do likvidácie trvá 5pracovných dní, celý proces likvidácie cca. 4 mesiace. Počas likvidácie sa uhradia všetky dlhy a zostávajúci majetok (vrátane peňazí v na úbankovom účte a v pokladni) sa vyplatia spoločníkom ako likvidačný zostatok. Následne sa spoločnosť vymaže z obchodného registra.

Zrušenie firmy likvidáciou je z právneho ako aj časového hľadiska veľmi náročná. Musí byť dodržaný zákonom stanovený postup a jednotlivé kroky musia byť vykonané v stanovenom poradí. My Vám zabezpečíme proces vstupu spoločnosti do likvidácie.

Po vstupe spoločnosti do likvidácie sa vyhnete povinnosti platiť daňovú licenciu 480, 960 alebo 2880 € ročne.

Následne Vám vieme zabezpečiť aj všetk potrebné kroky k úplnemu výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

 

Zrušenie firmy súdom - "ex offo"

Patrí medzi jednoduchšie spôsoby zrušenia firmy. Súd však nie je viazaný žiadnými lehotami na výmaz spoločnosti a spoločnsoť nesmi mať žiadny majetok ani dlhy, inak súd nariadi likvidáciu, alebo konkurz spoločnosti.

Ex offo výmaz spoločnosti z Obchodného registraje možnosť, kedy o zrušení spoločnosti rozhodne súd bez aktivity podnikateľa. Čiže z úradnej povinnosti súdu.

Toto je možné za predpokladu, že spoločnosť si nesplnila niektorú z povinností, ktorú jej zákon ukladá.

Medzi tieto dôvody patrí:

  • v kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie,
  • v čase dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti
  • s.r.o. stratí oprávnenie na podnikanie
  • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona
  • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia nasledujúce po sebe
  • spoločnosť nemá zabezpečené sídlo spoločnosti v zmlysle zákona

 

Zlúčenie firmy - 690Eur

Pokiaľ máte dve a viac spoločností z ktorých niektorú už nebudete potrebovať je možné spoločnosti zlúčiť do jednej. Zlúčenie spoločností sa do Obchodného registra zapíše do 5 pracovných dní. Všetky záväzky a pohľadávk zrušenej spoločnosti preberá tá, do ktorej sa spoločnosť zlúčila.

Teda ak máte dve spoločnosti tak jedna zanikne zlúčením s tým, že druhá spoločnosť bude existovať naďalej. Všetky záväzky a pohľadávky zaniknutej soločnosti prechádzajú na spoločnosť, ktorá bude existovať naďalej.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2023   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí