Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Požiadavky pre Zakladanie s.r.o.

Základné imanie s.r.o. je najmenej 5 000 €. Naše zmluvy pre zakladanie spoločností sú pripravené tak, že nie je potrebné splatenie základného imania.

Konateľom ako aj spoločníkom Slovenskej spoločnosti môže byť osoba s trvalým pobytom na Slovensku, cudzinec z krajiny EU, alebo OECD, alebo osoba z tretej krajiny pričom musí mať na území SR trvalý, alebo prechodný pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť spoločníkmi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak konatelia spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov nie je potrebné dokladať príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Každá spoločnosť musí mať vlastné Obchodné meno na to, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, ktoré nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom inej spoločnosti. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra.

Obchodný reister okrem iných nálažistostí skúma či novozakladaná spoločnosť má sídlo spoločnosti, toto je potrebné doložiť nájomnou zmluvou, podnájomouú zmluvou, príp. Vyhlásenie vlastníka k sídlu.

Aby spoločnosť vznikla, je potrebné  spísať spoločenskú zmluvu, ak má zakladajúca sa spoločnosť viac spoločníkov. Ak je zakladateľom jedna osoba, spoločenská zmluva sa nhrádza zakladateľskou listinou.

Pre každý predmet podnikania je potrebné požiadať o vydanie listiny, o ktorú žiadate úrad na odbore živnostenského podnikania. K žiadosti musí byť priložený kolok, ktorého cena je stanovená podľa zákona. Cena je rôzna ak žiadate o vydanie osvedčenia na volnú, remeselnú alebo viazanú živnosť.

 

Využite jedinečnú ponuku na zakladanie s.r.o. ALL INCLUSIVE za SUPER CENU !!!

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí