Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Zmeny v s.r.o.

Zabezpečíme Vám vykonanie a kompletné zadministrovanie zmien v spoločnosti. A to hlavne:

 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • doplnenie, zmena a zúženie predmetov podnikania
 • vymenovanie, zmena a odstúpenie konateľa(ov)
 • vymenovanie, zmena a odstúpenie prokuristu(ov)
 • vymenovanie, zmena a odstúpenie členov dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • predaj celej spoločnosti alebo obchodných podieľov
 • pristúpenie a odstúpenie spoločníka(ov)
 • zmeny v podieloch spoločníkov
 • registrácia prevádzky a pobočky, príp. ich odhlásenie
 • prepočet základného imania
 • zmena výšky základného imania
 • ako aj akúkoľvek inú zmenu

Poplatok za vykonanie zmeny v s.r.o. je 139€ - 199€ vrátane poplatkov OR a ŽR za zápis zmien.

Jedným návrhom možno v Obchodnom registri zapísať viacero zmien.

Pri súčasnom objednaní viacerých zmien sa účtuje poplatok za najdrahšiu zmenu 139€, alebo 199€ + 20€ za každú ďalšiu zmenu.Zápis zmeny v s.r.o. do Obchodného registra je časovo aj administratívne náročným procesom s mnohými úskaliami. Pokiaľ sa chcete venovať Vášmu podnikaniu a nie zbytočnej administratíve obrádte sa na nás a my zmeny vykonáme.

Náš tým odbornákov s dlhoročnou praxou v tejto oblasti zaručia istotu, že Vaša zmena bude zapísaná do obchodného registra rýchlo a bez zbytočných komplikácií.

S úradmi komunikujeme elektronicky, Čiže pri zápise zmien do Obchodného a Živnostenského registra využívame zaručený elektronický podpis (ZEP). Vďaka elektronickej komunikácii platíme ja pri zmenách znížený súdny poplatok a vieme Vám zabezpečiť rýchle podanie zmeny na celkom územý SR.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 1. poskytneme Vám profesionálne poradenstvo pred, ako aj počas zápisu zmeny v s.r.o.
 2. podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme potrebné dokumenty pripravené partnerskou advokátskou kanceláriou pre založenie spoločnosti
 3. zabezpečíme stretnutie u notára
 4. na základe Vami udelenej plnej moci zabezpečíme vystavenie Živnostenských listov pre spoločnosť, zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na Obchodnom registri
 5. zaplatíme súdny poplatok za vykonanie zmeny v s.r.o. do obchodného registra

Vaše dodatočné výdavky budú budú v závislosti od vykonávanej zmeny:

 • Pri doplnení živností - Kolky na živnostenský úrad: 0,- € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Ak sa vyžaduje overený podpis - Overenie podpisov: 1,5€ za jeden podpis na matrike, alebo u notára cca. 2,5€

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

 • tel: +421 944 255 854
 • tel: +421 917 750 587
 • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí