Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Slovenské Spoločnosti s.r.o.

Zakladanie s.r.o.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí založenie slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) pre Váš úspešný rozbeh v podnikaní.

Zakladanie a.s.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je najvhodnejší spôsob podnikania, v prípadoch ak podniká spoločne veľké množstvo partnerov, alebo ak podnikáte sami a chcete pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov pôsobiť profesionálne. Vytvorená bola špeciálne pre "StartUpy".

Zakladanie J.S.A.

Akciová spoločnosť je vhodná najme pre spoločnosti kde zvýšený kapitál predstavuje serióznosť v očiach obchodných partneroch napr. developerskéojekty a pod.

Zriadenie Organizačnej zložky

Organizačná zložka (o.z.) je forma formálneho zastúpenia zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.

Zakladanie k.s.

Komanditná spoločnosť sa využíva najčastejšie v kombinácii s s.r.o., ktorá je v komanditnej spoločnosti komplementár a teda ručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.

Predaj Ready Made s.r.o.

Ak potrebujete začať rýchlo podnikať ponúkame Vám na predaj už založené tzv. Ready-made spoločnosti.

Podnikať v mene novej spoločnosti môžete už za pár hodín.

Zakladanie s.r.o. v Českej republike

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre založenie spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2023   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí