Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Ručenie s.r.o.

Spoločnosť z princípu ručí len svojim majetkom nie majetkom svojich zakladateľov tj. spoločníkov ani majetkom konateľov.Teda ručenie s.r.o. je pri založení len vo výške základného imania, ktoré je minimálne 5000Eur. Neskôr sa ručenie s.r.o. vzťahuje na všetok majetok spoločnosti, ktorý svojim podnikaním získala - peniaze, autá, nehunuteľnosti atď.


Toto je asi najväčší rozdiel medzi s.r.o. a živnostníkom, ktorý ručí za svoje záväzky aj celým svojim osobným majetkom.


Podľa zákona je konateľ povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou tak, aby predchádzal vzniku škody na strane spoločnosti.


Teda je potrebné si ale uvedomiť, že ak spoločník, alebo konateľ spoločnosti nekoná v súlade zo zákonom môže za vzniknutú škodu ručiť aj svojim vlastným majetkom.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí