Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Apostille - Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané

Špeciálna forma overenia dokumentu (napr. Plnej moci) vydanej v zhode s normami Haagskej konvencie z roku 1961.Takto overené dokumenty sú uznávané všetkými signatármi Haagskej konvencie bez akéhokoľvek ďalšieho overovania. Takto overené dokumenty sú vyžadované najmä pri zakladaní bankových účtov


Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí