Zakladanie spoločností s.r.o. Zakládání společností na Slovensku Company formation in Slovakia

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý reprezentuje práva akcionára ako majiteľa cenného papiera podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.Akcia reprezentuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti (a.s.), alebo jednoduchej spoločnosti na akci (j.s.a.).

 

Podľa teórie akcia vyjadruje aj súhrnu práv a povinností akcionára ako právo na účasť na riadení, právo na podiel na zisku, právo na likvidačný zostatok.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

  • tel: +421 944 255 854
  • tel: +421 917 750 587
  • mail: info@c-c.sk
Slovník pojmov     ::     Referencie     ::     Mapa stránok
© 2007-2024   Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 17 recenzí