!!! AKCIA - Kompletné zakladanie s.r.o. - 244€ vrátane poplatku za zápis do OR !!!
Zakladanie spoločností s.r.o. Zakladani a prodaj Ready-Made společností na Slovensku Slovak company formation in Bratislava

Ready made s.r.o.

Ready-made spoločnosti určené k predaju sú založené za účelom ďalšieho predaja, preto nemajú žiadne pohľadávky a záväzky a ani doposiaľ nevykonávali žiadnu činnosť, čo je našou spoločnosťou garantované.

Zoznam založených spoločností s.r.o. na predaj

 

Ak potrebujete začať rýchlo podnikať ponúkame Vám na predaj už založené tzv. Ready-made spoločnosti.

Podnikať v mene novej spoločnosti môžete už za pár hodín.

Majiteľom novej spoločnosti s ručením obmedzeným sa stávate okamžite po podpísaní zmluvy o prevode obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Zároveň sa Vy, alebo Vami určená osoba, stáva aj novým konateľom spoločnosti.

Spoločnosť teda vlastníte a môžete za ňu aj okamžite konať. Nie je potrebné čakať na zápis zmien do Obchodného registra – tento následný zápis má už iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.


Cena za založenú Ready-Made spoločnosť s.r.o. od 499€

 

Všetky nami predávané Ready-made spoločnosti:

 • sú zapísané v Obchodnom registri a majú pridelené IČO
 • majú vystavené živnostenské listy
 • sú registrované pre daň z príjmu resp. dph (podľa požiadaviek)
 • boli založené výhradne za účelom predaja
 • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • nikdy nevykonávali žiadnu činnosť
 • ich základné imanie je splatené v celom rozsahu
 • sú pripravené na okamžitý predaj

 

Naše Ready-Made spoločnosti s ručením obmedzeným disponujú základnými a najviac používanými predmetmi podnikania, zvyčajne sú to:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • počítačové služby

 

Novinka:

 • v roku 2013 može spoločnosť kúpiť len osoba, ktorá nemá dlhy voči Daňovému úradu
 • teda každý nový spoločník musí pri kúpe s.r.o. doložiť "Súhlas správcu dane", ktorý vydá príslušný Daňový úrad
 • žiadosť o vydanie súhlasu vypracujeme my, v prípade potreby zabezpečíme aj jeho zaslanie

 

Pri predaji založenej Ready-made spoločnosti je možné zmeniť jej obchodný názov, sídlo ako aj ďalšie údaje podľa Vášho želania.

Ak nepotrebujete spoločnosť okamžite môžete využiť našu ponuku:

Zakladanie s.r.o.
ALL INCLUSIVE za 244€


  Pomôžeme Vám na ceste k úspechom.
© 2007-2016 Home
Z 107 hodnotení "ready made s.r.o." sme získali hodnotenie 4.64 z 5