Zakladanie spoločností s.r.o. Zakladani a prodaj Ready-Made společností na Slovensku Slovak company formation in Bratislava

Zrušenie firmy

Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie?

Ponúkame Vám niekoľko spôsobov ako zabezpečiť zrušenie Vašej firmy, alebo jej predaj inému záujemcovi so ziskom.

 

Predaj Vašej firmy

Najjednoduchším spôsobom akoukončiť podnikanie formou firmy je jej predaj inému záujemcovi so ziskom. Pokiaľ je Vaša spoločnosť registrovaná ako platca DPH, alebo má niekoľkoročnú históriu je ju možné predaj zo ziskom niekoľko tisíc EUR.

V prípade záujmu o predaj Vašej firmy nás kontaktujte.

 

Likvidácia firmy - od 199Eur

Zlikvidovať je možné len firmu bez dlhov. Vstup firmy do likvidácie trvá 5pracovných dní, celý proces likvidácie cca. 4 mesiace. Počas likvidácie sa uhradia všetky dlhy a zostávajúci majetok (vrátane peňazí v na úbankovom účte a v pokladni) sa vyplatia spoločníkom ako likvidačný zostatok. Následne sa spoločnosť vymaže z obchodného registra.

 

Zrušenie firmy súdom - "ex offo"

Patrí medzi jednoduchšie spôsoby zrušenia firmy. Súd však nie je viazaný žiadnými lehotami na výmaz spoločnosti a spoločnsoť nesmi mať žiadny majetok ani dlhy, inak súd nariadi likvidáciu, alebo konkurz spoločnosti.

 

Zlúčenie firmy - 690Eur

Pokiaľ máte dve a viac spoločností z ktorých niektorú už nebudete potrebovať je možné spoločnosti zlúčiť do jednej. Zlúčenie spoločností sa do Obchodného registra zapíše do 5 pracovných dní. Všetky záväzky a pohľadávk zrušenej spoločnosti preberá tá, do ktorej sa spoločnosť zlúčila.

Zakladanie s.r.o. 244€

Predaj firmy s dph

Zrušenie firmy

Zriadenie organizačnej zložky

Zakladanie s.r.o. v ČR


  Pomôžeme Vám na ceste k úspechom.
© 2007-2018 Home