!!! AKCIA - Kompletné zakladanie s.r.o. - 244€ vrátane poplatku za zápis do OR !!!
Zakladanie spoločností s.r.o. Zakladani a prodaj Ready-Made společností na Slovensku Slovak company formation in Bratislava

Zakladanie s.r.o. v Českej republike

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je najvhodnejší spôsob podnikania, v prípadoch ak podniká spoločne viacej partnerov, alebo ak podnikáte sami a chcete pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov pôsobiť profesionálne. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti.

 

AKCIA - Zakladanie s.r.o. v ČR 1100 EUR

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Všetko vybavíme v Bratislave, nie je potrebné cestovať do Českej republiky.

 

Odkonzultujeme s Vami Vaše požiadavky pre založenie spoločnosti, vypracujeme všetky potrebné dokumenty k založeniu spoločnosti a zabezpečíme podanie na Obchodný register, Živnostenský register a Daňový úrad k plateniu dane z príjmu.

 

Zakladanie s.r.o. v ČR od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

 

Hlavné výhody s.r.o. v Českej republike:

  • základné imanie len 1Kč
  • nižšia daň z príjmov ako na Slovensku
  • pri predaji spoločnosti nie sú potrebné súhlasy Daňového úradu
  • fixný poplatok za registráciu auta
  • do SR a iných krajín EU fakturujete bez DPH

 

Požiadavky pre Zakladanie s.r.o.

Konateľom ako aj spoločníkom Českej spoločnosti môže byť osoba s trvalým pobytom v ČR, cudzinec z krajiny EU, alebo OECD, alebo osoba z tretej krajiny pričom musí mať na území ČR trvalý, alebo prechodný pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť spoločníkmi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak konatelia spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov nie je potrebné dokladať príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Zakladanie s.r.o. 244€

Predaj firmy s dph

Zrušenie firmy

Zriadenie organizačnej zložky

Zakladanie s.r.o. v ČR


  Pomôžeme Vám na ceste k úspechom.
© 2007-2017 Home
Z 13 hodnotení "zakladanie s.r.o. v Českej republike" sme získali hodnotenie 4.95 z 5