Zakladanie spoločností s.r.o. Zakladani a prodaj Ready-Made společností na Slovensku Slovak company formation in Bratislava

Zmeny v existujúcich spoločnostiach s.r.o.

Zabezpečíme Vám vykonanie a kompletné zadministrovanie zmien v spoločnosti. A to hlavne:

 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • doplnenie, zmena a zúženie predmetov podnikania
 • vymenovanie, zmena a odstúpenie konateľa(ov), prokuristu(ov) a členov dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • pristúpenie a odstúpenie spoločníka(ov)
 • predaj podielu,
 • zmeny v podieloch spoločníkov
 • registrácia prevádzky a pobočky, príp. ich odhlásenie
 • prepočet základného imania
 • zmena výšky základného imania


Poplatok za vykonanie zmien účtujeme od 139€ - 199€ vrátane poplatkov OR a ŽR za zápis zmien.

Jedným návrhom možno v Obchodnom registri zapísať viacero zmien.

Pri súčasnom objednaní viacerých zmien sa účtuje poplatok za najdrahšiu zmenu (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.

Zakladanie s.r.o. 244€

Predaj firmy s dph

Zrušenie firmy

Zriadenie organizačnej zložky

Zakladanie s.r.o. v ČR


  Pomôžeme Vám na ceste k úspechom.
© 2007-2018 Home
Z 86 hodnotení "zmeny v s.r.o." sme získali hodnotenie 4.73 z 5